Divisionsudvalgene

Divisionsudvalgene

 Den nye divisions ledelse har ikke nået at fordele opgaverne endnu. Nedenstående viser derfor kun strukturen som den så ud før divisionsrådsmødet I 2018. Du kan kontakte divisionsledelsen via dl [at] jensbang [dot] dk

Ved starten af spejdersæsonen 14/15 lancerede divisionsledelsen det nye arbejde med udvalg i divisionen.
Udvalgene er nedsat på baggrund af interesseområder, således at man kan involvere sig i spejderarbejde på et divisionsplan, uden at være nødsaget til at stille op til divisionsledelsen.
Divisionen indeholder i øjeblikket følgende udvalg:

FamilieSpejd 
Ansvarlig: ikke besat endnu  

Et netværk for grupper med familiespejd i Jens Bang, Rold skov og Vendelbo division.

SmåSpejd
Ansvarlig: ikke besat endnu.

Et netværk for mikro- og miniledere i Jens Bang division. Vi afholder 2 mødet årligt, samt planlægger en SmåSpejdsdag. 

StorSpejd
Ansvarlig: ikke besat endnu.

Et netværk for junior- og tropsledere i Jens Bang division. Vi afholder 2 møder årligt.

SeniorSpejd
Ansvarlig: ikke besat endnu. 

Et netværk for seniorspejdere i Jens Bang division.

Gruppeledelse
Ansvarlig: ikke besat endnu. 

Hvis du er gruppeleder, bestyrelsesmedlem, eller på anden måde er involveret i ledelse af grupperne, så er udvalget her din divisionskontakt. 
Vi afholder gruppeledermøder 2-3 gange om året, og arbejder også på at kunne afholde møder for formænd og kasserere.

Huset
Ansvarlig: kasserer [at] jensbang [dot] dk                                 

Et udvalg, der tager sig af huset herunden oprydning, rengøring og andre fejl og mangler.

Økonomi
Ansvarlig: Økonomifunktionen udføres af divisionens valgte kasserer Gert Simonsen.
Bilag sendes til kasserer [at] jensbang [dot] dk og når derved frem til den rette modtager.
Har du flere bilag bedes du benytte vedhæftede regneark og sende ind sammen med bilagene.