Nyheder

Nyhedsbrev for Jens Bang division

 Kære ledere i Jens Bang division.

Vi håber at I har fået skudt spejderåret 2017/2018 godt i gang. Der er sket meget de sidste par måneder med bl.a. Spejdernes Lejr og vi har desværre været nødt til lukke Skansen gruppen før sommeren. Og der kommer også til at sket meget det næste stykke tid med FamilieSpejd-, SmåSpejd-, StorSpejd- og gruppeledermøder og ikke mindst starten på Jens Bang dysten samt korpsrådsmøde, hvor der i år er valg år dvs. at vi skal vælge en medlemmer til korpsledelsen for de næste 2 år. Herunder kan I læse mere om de forskellige begivenheder.

Siden sidst

Skansen er lukket

På et ekstra ordinært grupperådsmøde i juni måned, blev det i samarbejde med tilbageværende ledere og bestyrelsesmedlemmer besluttet at lukke Skansen gruppen. Det er vi meget kede af, men der var desværre ikke flere muligheder tilbage, efter et års forsøg på at starte noget op igen. Vi er nu i gang med at tømme hytten på grunden, og i dialog med kommune om, hvad der ellers skal ske med hytten.

Nyheder

Jens Bang dysten

Jens Bang dysten starter manda d. 9. oktober. Husk at tilmelde jeres junior- og tropspatrujler. Se mere under indbydelsen her.

Oktoberfest

Som noget nyt i år planlægger vi i efteråret at afholde en spejderfest for alle ledere og seniorer i Jens Bang division. Temaet vil være oktoberfest og datoen er lørdag d. 28. oktober. Vi påtænker, at arrangementet bliver med spisning, og der vil være mulighed for at købe drikkevarer i baren. Mere information omkring dette, kommer senere.

DIVI2018

Divisionsturneringen er som vedtaget på divisionsrådsmødet flyttet til foråret / afslutningen af spejderåret i stedet for at ligge i start september. Datoen bliver endeligt fastsat efter gruppeledermøde d. 29. august. Vi glæder os meget til en forårs/sommers divisionsturnering. Derfor afholder vi også DIVI kickoff med jer til november.

Nye DC’er til divisionsrådsmødet 2018

Mikael og Anne Kathrine har valgt endeligt at stoppe som DC’er til divisionsrådsmødet 2018. I den forbindelse skal vi som division have fundet en eller to nye personer, som vil være med til at føre det gode samarbejde med jer grupper videre. Vi håber meget at I vil være med til at løfte denne opgave, og hører meget gerne fra jer på dc [at] jensbang [dot] dk såfremt I har spørgsmål, er nysgerrige eller har en god kandidat, som vi skal prikke på skuldrene J

Mikael stiller op til korpsledelsen

Har man ikke bemærket, at kandidatlisten til årets valg til korpsledelsen er kommet op på dds.dk, kan vi her afsløre, at Mikael stiller op til korpsledelsen. Det er vi super glade for og spændte på, og håber selvfølgelig på fyld opbakning fra jer grupper på selve mødet, så husk at tilmelde jeres 2 personer med stemmeret til mødet. Op til KRM kommer der til at foregår lidt forskellige arrangementer – der kommer nemlig både til at være en kandidatmøde og et formøde. Kandidatmøderne kommer til at foregå 5 steder i landet, hvor alle kandidater deltager, og vi så heldige at det ene kandidatmøde skal foregå her i Aalborg d. 3. oktober. Derudover vil der blive et formøde til KRM, hvor vi diskuterer lov- og beslutningsforslag. Dette vil foregå d. 24. oktober. I vil modtage mere information om disse arrangementer når vi nærmere os.

Husk at tilmelde jer til kandidatmødet d. 3. oktober

Til jer, der skal med på KRM: Det er meget vigtigt, at I tilmelder jer til kandidatmøde d. 3. oktober i Aalborg. Dette foregår via. Linket: https://dds.dk/arrangement/kandidatmode-aalborg. Tilmeldingsfristen er d. 30. september, og vil ikke blive ændret. Det er ikke os (Jens Bang division), der står for tilmeldingen, derfor er det ekstra vigtigt at I husker at tilmelde jer ellers risikere vi, at mødet bliver aflyst.

Kalenderen


August:

Tirsdag d. 29. august: Gruppeledermøde

September:

Søndag d. 10. september: Mikro/mini dag

Torsdag d. 14. september: StorSpejdsmøde

Tirsdag d. 19. september: FamilieSpejdsmøde

Onsdag d. 20. september: Ledertræf (Arrangeret af gilderne)

Oktober:

Tirsdag d. 3. oktober: Kandidatmøde

Mandag d. 9. oktober: 1. Jens Bang dyst

Tirsdag d. 24. oktober: Formøde til KRM

November:

Tirsdag d. 7. november: 2. Jens Bang dyst

Fredag d. 17. - søndag d. 18. november: KRM

Tirsdag d. 28. november: Divi2018 Kickoff