Nyheder

Referat gruppeledermøde

Gruppeledermøde d. 12.06.2017

 • Årskalender
  • Kommer snarest på hjemmesiden for efteråret 2017 og foråret 2018.
 • Børge-Thuens fond - hvem kan søge, hvor meget kan søges og hvordan søger man?
  • Der orienteres om Børge-Thuens fonds formål, ansøgningsfrister og beløbsgrænse. Det kommer på hjemmesiden under om Jens Bang division.
 • Udveksling og information om SL17 
  • Der blev snakket om løst og fast, stillet spørgsmål og forsøgt svaret.
  • Henrik får en aftale med Aalborg Vognmandsforretning i morgen à d. 13.06.2017. Der er førsteret til Jens Bangs egne grupper.
  • Underlejr-dagen om onsdag er ændret til sønderjysk-dag, som arrangeres af lejren med aktiviteter såsom ringridning osv.
 • Lokale lederkurser (primær nye lederkurser til at starte) - Vi vil gerne have jeres input.
  • DDS bakker op om at der holdes flere lokale kurser fx nye lederkurser. Det giver bedre mening at holde det lokalt end fælles for korpset.
  • Der er interesse for det blandt gruppeledere. Gruppelederne skal også have mails omkring det, og være med at påvirke dem til at deltage.
  • Vi holder et (første) møde i løbet af februar / marts 2018.
 • Kandidat og lovforslagsproces omkring KRM17 - der kommer både stor udskiftning i korpsledelsen og mange beslutnings- og lov-ændringsforslag.
  •  3.10. Kandidatmøde på Spejdergården.
  • 24.10. Formøde om beslutnings- og lovændringsforslag på Spejdergården.
  • Vi regner med at købe en bus igen.
 • Evt.
  • Oversigt over gruppernes egne små hytter, så alle ved besked om hvad der er muligt af fx patruljehytter Kalle laver en liste på divisionens hjemmeside.