Kalender

Divisionsrådsmøde 2018

Dato: 
Ons, 25.04.2018 19:00 - 21:00

Jens Bang Divisionsledelse indkalder hermed til:

Ordinært Divisionsrådsmøde

Onsdag den 25. april 2018 klokken 19.00

 

Mødet finder sted på Spejdergården, Sofiendalsvej 98, Aalborg

Deltagere med stemmeret:

  • 5 repræsentanter fra hver gruppe (§ 15.8) samt
  • Divisionsledelsen

Deltagere uden stemmeret:

  • Alle interesserede

Praktiske informationer om dagsorden, program m.v.:

  • Dagsorden i.h.t. Love for Det Danske Spejderkorps § 28
  • Regnskab m. budget samt beretninger kan læses på Divisionens hjemmeside.
  • Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. d skal være divisionsledelsen i hænde senest den 11. april 2018.
  • Divisionen vil servere et let traktement.

Tilmelding:

Af hensyn til det praktiske m. let traktement skal der foretages tilmelding, senest den 23. april 2018 på jensbang.dk/DRM2017

Indkaldelsen:

  • Indkaldelsen er sendt til alle divisionsrådsmedlemmer.
  • Indkaldelsen er endvidere lagt ud på divisionens hjemmeside, hvor også bilag løbende vil blive tilgængelige.

På vegne af Divisionsledelsen

Anne og Mikael